فیلم آموزش blender 3d

  • آموزش ساخت کاراکتر با Blender 3D

آموزش ساخت کاراکتر با Blender 3D

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۰
  • آموزش مدل سازی سه بعدی با Blender برای بازی های Unity

آموزش مدل سازی سه بعدی با Blender برای بازی های Unity

پنج شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۲