فیلم آموزش Blockchain

  • آموزش مبانی Blockchain با روش کاربردی

آموزش مبانی Blockchain با روش کاربردی

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
  • آموزش مدل سازی داده و Blockchain

آموزش مدل سازی داده و Blockchain

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
  • آموزش بررسی فناوری های Blockchain برای سازمان ها

آموزش بررسی فناوری های Blockchain برای سازمان ها

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
  • آموزش اصول و مبانی Blockchain 

آموزش اصول و مبانی Blockchain 

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰