فیلم آموزش cassandra

  • آموزش تسلط بر Cassandra 

آموزش تسلط بر Cassandra 

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
  • آموزش استقرار Cassandra

آموزش استقرار Cassandra

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
  • آموزش سریع Cassandra

آموزش سریع Cassandra

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۲۴
  • آموزش Cassandra برای توسعه دهندگان

آموزش Cassandra برای توسعه دهندگان

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۵۴
  • دوره Berglund and McCullough on Mastering Cassandra for Architects

دوره Berglund and McCullough on Mastering Cassandra for Architects

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۱۸