عیب یابی و مدیریت محیط Citrix XenDesktop/XenApp 7.6 LTSR و آمادگی آزمون گواهی نامه CCA-V

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۶