فیلم آموزش circuit

  • آموزش طراحی مدار

آموزش طراحی مدار

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۱۴
  • طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی

طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۰۸