فیلم آموزش cissp

  • آموزش CISSP – شناسایی و مدیریت دسترسی 

آموزش CISSP – شناسایی و مدیریت دسترسی 

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۵
  • دوره گواهینامه CISSP – Domain3

دوره گواهینامه CISSP – Domain3

جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۵
  • دوره CISSP Certification Training: Domain 2

دوره CISSP Certification Training: Domain 2

پنج شنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۱۲
  • دوره CISSP – توسعه نرم افزارهای امن

دوره CISSP – توسعه نرم افزارهای امن

شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۴۴