فیلم آموزش comptia

  • آموزش گواهینامه (CompTIA Cloud+ (CV0-002 – قسمت 3 – نگهداری و مدیریت

آموزش گواهینامه (CompTIA Cloud+ (CV0-002 – قسمت 3 – نگهداری و مدیریت

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
  • آموزش مبانی گواهینامه (CompTIA Security+ Exam (SY0-501

آموزش مبانی گواهینامه (CompTIA Security+ Exam (SY0-501

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
  • آموزش گواهینامه (CompTIA Security+ (SY0-501 – بخش 5 – مدیریت

آموزش گواهینامه (CompTIA Security+ (SY0-501 – بخش 5 – مدیریت

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
  • آشنایی با Project Scope و مدیریت منابع در CompTIA

آشنایی با Project Scope و مدیریت منابع در CompTIA

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۳۰
  • آموزش فناوری اطلاعات سلامت CompTIA 

آموزش فناوری اطلاعات سلامت CompTIA 

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
  • آموزش متخصص امنیت پیشرفته CompTIA

آموزش متخصص امنیت پیشرفته CompTIA

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۰
  • آشنایی با گواهینامه CompTIA APlus 220-901

آشنایی با گواهینامه CompTIA APlus 220-901

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
  • دوره CompTIA Project+ Exam Prep

دوره CompTIA Project+ Exam Prep

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۲۸