فیلم آموزش dns

  • مبانی DNS – آموزش راه اندازی و مدیریت دامنه

مبانی DNS – آموزش راه اندازی و مدیریت دامنه

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
  • آشنایی با DNS

آشنایی با DNS

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۷:۴۱