فیلم آموزش ES6

  • آموزش کامل JavaScript و ES6 – از جمله ES7 & React

آموزش کامل JavaScript و ES6 – از جمله ES7 & React

دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
  • استفاده از ES6 در اپلیکیشن های Node.js

استفاده از ES6 در اپلیکیشن های Node.js

شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰