فیلم آموزش excel 2013

  • آموزش مدیریت کتاب کارها و کاربرگ ها در Excel 2013

آموزش مدیریت کتاب کارها و کاربرگ ها در Excel 2013

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۱۷
  • آموزش اکسل 2013 :آمادگی برای گواهینامه 420-77 مایکروسافت

آموزش اکسل 2013 :آمادگی برای گواهینامه 420-77 مایکروسافت

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
  • آموزش توابع مالی اکسل 2013

آموزش توابع مالی اکسل 2013

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
  • آموزش ادغام Excel 2013 و Access 2013

آموزش ادغام Excel 2013 و Access 2013

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۶:۵۹
  • Excel 2013 – کار با فرمول ها و برنامه نویسی VBA

Excel 2013 – کار با فرمول ها و برنامه نویسی VBA

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۱۷
  • نکته های سریع در Excel 2013

نکته های سریع در Excel 2013

پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۷:۴۹
  • آموزش کار با نمودار و گراف در Excel 2013

آموزش کار با نمودار و گراف در Excel 2013

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۴۰
  • آموزش پاکسازی Excel 2013

آموزش پاکسازی Excel 2013

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۲۷
  • نکته ها و ترفندهای Excel 2013

نکته ها و ترفندهای Excel 2013

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۲:۳۴
  • آموزش پیشرفته Excel 2013

آموزش پیشرفته Excel 2013

جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۲:۱۵