فیلم آموزش excel 2016

 • آموزش تسلط بر صفحات گسترده در Excel 2016

آموزش تسلط بر صفحات گسترده در Excel 2016

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش جلوگیری از اشتباهات رایج در Excel 2016

آموزش جلوگیری از اشتباهات رایج در Excel 2016

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش قابلیت Get & Transform داده ها در Excel 2016

آموزش قابلیت Get & Transform داده ها در Excel 2016

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
 • آموزش مقدمه ای بر فرمول ها و توابع در Excel 2016

آموزش مقدمه ای بر فرمول ها و توابع در Excel 2016

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۱۷
 • آموزش ساخت داشبورد اولیه در اکسل 2016

آموزش ساخت داشبورد اولیه در اکسل 2016

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۱۴
 • نکته ها و ترفندهای Excel 2016

نکته ها و ترفندهای Excel 2016

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش اعتبارسنجی داده ها در Excel 2016

آموزش اعتبارسنجی داده ها در Excel 2016

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آشنایی با Excel 2016

آشنایی با Excel 2016

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • هک های Excel 2016

هک های Excel 2016

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۳
 • آموزش Excel 2016 – استفاده از Comment در Excel

آموزش Excel 2016 – استفاده از Comment در Excel

جمعه ۰۱ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۰۵
 • آموزش Microsoft Excel 2016 در 1 ساعت

آموزش Microsoft Excel 2016 در 1 ساعت

پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۴:۰۴
 • آموزش Excel 2016 – حفاظت از Spreadsheet

آموزش Excel 2016 – حفاظت از Spreadsheet

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۲۶