فیلم آموزش fpga

  • آموزش VHDL برای استفاده در مدارهای دیجیتالی FPGA و ASIC

آموزش VHDL برای استفاده در مدارهای دیجیتالی FPGA و ASIC

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۲
  • آموزش VHDL ، ISE و FPGA با طراحی یک آلارم خانگی ساده

آموزش VHDL ، ISE و FPGA با طراحی یک آلارم خانگی ساده

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۴۵
  • آموزش پیشرفته VHDL و FPGA

آموزش پیشرفته VHDL و FPGA

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۱۱
  • آموزش برنامه نویسی VHDL و FPGA

آموزش برنامه نویسی VHDL و FPGA

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۲۰:۱۶