فیلم آموزش fusion 360

  • آموزش مدل سازی قطعات در Fusion 360

آموزش مدل سازی قطعات در Fusion 360

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
  • آموزش Fusion 360 – طراحی پلاستیک

آموزش Fusion 360 – طراحی پلاستیک

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
  • آموزش Fusion 360 – طراحی فلز

آموزش Fusion 360 – طراحی فلز

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
  • آموزش شروع کار با Assemblies در Autodesk Fusion 360

آموزش شروع کار با Assemblies در Autodesk Fusion 360

سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۰
  • آموزش فیوژن 360: طراحی اسباب بازی چوبی

آموزش فیوژن 360: طراحی اسباب بازی چوبی

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
  • آموزش مدل سازی سطح با Fusion 360

آموزش مدل سازی سطح با Fusion 360

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
  • آموزش مدلسازی در Fusion 360

آموزش مدلسازی در Fusion 360

پنج شنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۸:۴۰