فیلم آموزش InDesign CC 2017

  • آموزش InDesign CC 2017

آموزش InDesign CC 2017

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
  • آشنایی با ویژگی های جدید InDesign CC 2017

آشنایی با ویژگی های جدید InDesign CC 2017

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
  • بروزرسانی InDesign CC 2017

بروزرسانی InDesign CC 2017

یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰