فیلم آموزش indesign

  • آشنایی با ویژگی های جدید در InDesign CC 2018

آشنایی با ویژگی های جدید در InDesign CC 2018

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
  • آشنایی با کامپوننت های موبایل در InDesign

آشنایی با کامپوننت های موبایل در InDesign

یکشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
  • طراحی الگو با InDesign

طراحی الگو با InDesign

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۳۷
  • طراحی جدول در InDesign

طراحی جدول در InDesign

یکشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۲۳
  • آموزش Database Publishing و Data Merge در InDesign

آموزش Database Publishing و Data Merge در InDesign

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۳۸
  • دوره آموزش InDesign CC Building on the Fundamentals

دوره آموزش InDesign CC Building on the Fundamentals

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۰۹
  • دوره آموزش InDesign CC Business Stationery

دوره آموزش InDesign CC Business Stationery

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۰۱
  • آموزش اصول InDesign CC

آموزش اصول InDesign CC

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۰۶