فیلم آموزش ios 9

 • آموزش برنامه نویسی به غیربرنامه نویسان iOS 9 و Swift به روز رسانی شده

آموزش برنامه نویسی به غیربرنامه نویسان iOS 9 و Swift به روز رسانی شده

دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۳۰
 • عکاسی با گوشی iPhone و iPad با iOS9

عکاسی با گوشی iPhone و iPad با iOS9

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • مبانی iOS9

مبانی iOS9

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 9

توسعه اپلیکیشن های iOS 9

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۴
 • ویژگی های جدید iOS 9

ویژگی های جدید iOS 9

جمعه ۰۱ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۲۱
 • ساخت اپلیکیشن Note-Taking برای iOS 9 با Swift

ساخت اپلیکیشن Note-Taking برای iOS 9 با Swift

جمعه ۰۱ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۱۹
 • آموزش iOS 9 و Swift از مبتدی تا حرفه ای

آموزش iOS 9 و Swift از مبتدی تا حرفه ای

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۴۷
 • توسعه برنامه ها با iOS9 و Swift2 – ساخت 12 برنامه کاربردی

توسعه برنامه ها با iOS9 و Swift2 – ساخت 12 برنامه کاربردی

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۴۶
 • توسعه iOS9 – ساخت 50 نرم افزار با Swift

توسعه iOS9 – ساخت 50 نرم افزار با Swift

شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۷:۱۸
 • توسعه نرم افزار های موبایل با iOS 9 و Swift 2 و Xcode 7

توسعه نرم افزار های موبایل با iOS 9 و Swift 2 و Xcode 7

پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۴:۰۳
 • آموزش برنامه نویسی iOS9

آموزش برنامه نویسی iOS9

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۳۹