فیلم آموزش it

  • مبانی امنیت در IT : امنیت سیستم عامل

مبانی امنیت در IT : امنیت سیستم عامل

شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
  • نحوه عیب یابی و مدیریت فرایندهای IT

نحوه عیب یابی و مدیریت فرایندهای IT

پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
  • یافتن فرصت های شغلی در IT

یافتن فرصت های شغلی در IT

پنج شنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۷