فیلم آموزش linux

 • آموزش خط فرمان لینوکس – فرمان های پایه

آموزش خط فرمان لینوکس – فرمان های پایه

پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 102

آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 102

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش PowerShell Core برای Linux Admins

آموزش PowerShell Core برای Linux Admins

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آشنایی با اصول و مبانی لینوکس

آشنایی با اصول و مبانی لینوکس

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش خط فرمان Linux برای مبتدیان

آموزش خط فرمان Linux برای مبتدیان

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۶:۳۹
 • آموزش لینوکس برای مبتدیان

آموزش لینوکس برای مبتدیان

سه شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۴۶
 • دوره Linux System Administration

دوره Linux System Administration

سه شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۴۵
 • مدیریت Linux برای مبتدیان

مدیریت Linux برای مبتدیان

سه شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۴۵
 • آموزش Linux برای تازه کاران همراه با مثال

آموزش Linux برای تازه کاران همراه با مثال

سه شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۴۵
 • آموزش مدیریت Linux با Python

آموزش مدیریت Linux با Python

شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۷:۱۷
 • یادگیری Host Moodle با Linux

یادگیری Host Moodle با Linux

پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۴:۰۵
 • برنامه نویسی Assemly در Linux

برنامه نویسی Assemly در Linux

سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۸
 • دوره LPI Linux LPIC-1 and CompTIA Linux+ Prep

دوره LPI Linux LPIC-1 and CompTIA Linux+ Prep

چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۷
 • نحوه اجرای Windows, Mac و Linux در VirtualBox

نحوه اجرای Windows, Mac و Linux در VirtualBox

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۰۸
 • مدیریت پیشرفته فایل در لینوکس (LPIC-2)

مدیریت پیشرفته فایل در لینوکس (LPIC-2)

یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۹:۳۱
 • آموزش برنامه نویسی سیستم های Linux

آموزش برنامه نویسی سیستم های Linux

یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۹:۲۸
 • دوره (Linux Monitoring and Maintenance (LPIC-2

دوره (Linux Monitoring and Maintenance (LPIC-2

جمعه ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۵۰
 • دوره آموزش حرفه ای Linux سطح دو

دوره آموزش حرفه ای Linux سطح دو

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۲۶
 • دوره آموزش حرفه ای Linux سطح یک

دوره آموزش حرفه ای Linux سطح یک

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۲۵
 • دوره آموزش امنیت در Linux موسسه VTC

دوره آموزش امنیت در Linux موسسه VTC

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۲۲
 • دوره آشنایی با Linux موسسه VTC

دوره آشنایی با Linux موسسه VTC

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۲۱