فیلم آموزش Logic Pro X

  • آموزش آلات موسیقی میکس مانند Pro در Logic Pro X

آموزش آلات موسیقی میکس مانند Pro در Logic Pro X

یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
  • آشنایی با نرم افزار Logic Pro X

آشنایی با نرم افزار Logic Pro X

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰