فیلم آموزش microsoft excel

  • دوره آموزش آشنایی با Excel

دوره آموزش آشنایی با Excel

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
  • آموزش گام به گام Microsoft Excel برای تازه کاران

آموزش گام به گام Microsoft Excel برای تازه کاران

دوشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۱۲:۱۴
  • آشنایی با 25 فرمول پیشرفته در Microsoft Excel

آشنایی با 25 فرمول پیشرفته در Microsoft Excel

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۴۹
  • آموزش Microsoft Excel برای تجارت

آموزش Microsoft Excel برای تجارت

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۳:۵۹
  • آموزش Microsoft Excel 2013

آموزش Microsoft Excel 2013

شنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۵۸
  • فیلم آموزش Microsoft Excel

فیلم آموزش Microsoft Excel

چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۲۰:۰۴