فیلم آموزش modo

  • آشنایی با Modo: قسمت 2

آشنایی با Modo: قسمت 2

یکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
  • آشنایی با Modo: قسمت 1

آشنایی با Modo: قسمت 1

شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
  • آموزش MODO

آموزش MODO

سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
  • گردش کار MeshFusion در MODO

گردش کار MeshFusion در MODO

پنج شنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۸:۴۱
  • آموزش سریع ساخت انیمیشن در MODO قسمت اول

آموزش سریع ساخت انیمیشن در MODO قسمت اول

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۷:۱۷