فیلم آموزش network

  • مبانی شبکه : کار با شبکه های رسانه ای (شبکه های محلی)

مبانی شبکه : کار با شبکه های رسانه ای (شبکه های محلی)

پنج شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
  • مبانی شبکه : کار با آدرس های IP

مبانی شبکه : کار با آدرس های IP

جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
  • مبانی شبکه Networking Basics

مبانی شبکه Networking Basics

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۳۹
  • آشنایی با استاندارد، تمرین و تئوری (CompTIA Network+ (N10-006

آشنایی با استاندارد، تمرین و تئوری (CompTIA Network+ (N10-006

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۴۱
  • آشنایی با عیب یابی شبکه برای دوره CompTIA Network+ N10-006

آشنایی با عیب یابی شبکه برای دوره CompTIA Network+ N10-006

چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۱۶:۲۱
  • آموزش عملی شبکه

آموزش عملی شبکه

یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۱:۱۳