فیلم آموزش oauth

  • آموزش امنیت وب – اتصال OAuth و OpenID 

آموزش امنیت وب – اتصال OAuth و OpenID 

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۳۰
  • امن کردن اپلیکیشن ها با OAuth و Passport

امن کردن اپلیکیشن ها با OAuth و Passport

دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۵۰