شبیه سازی Captive Sphere با OpenSCAD

چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۲۲