آموزش مقدمه ای بر DevOps در Oracle Cloud

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰