فیلم آموزش oracle database 12c

  • بازیابی و انتقال داده ها در Oracle Database 12c

بازیابی و انتقال داده ها در Oracle Database 12c

سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۲۸
  • بهینه سازی و افزایش کارایی در Oracle Database 12c

بهینه سازی و افزایش کارایی در Oracle Database 12c

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۰۶