فیلم آموزش Photographer

  • آموزش عکاسی در نور

آموزش عکاسی در نور

سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲
  • تمرین عکاسی

تمرین عکاسی

شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۰۸:۵۴
  • تمرین عکاسی Updated Aug 28, 2014

تمرین عکاسی Updated Aug 28, 2014

جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۱:۲۱