فیلم آموزش speech API

  • آموزش Microsoft Cognitive Services برای برنامه نویسان – قسمت 2 – Speech

آموزش Microsoft Cognitive Services برای برنامه نویسان – قسمت 2 – Speech

چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
  • آموزش ترکیب Speech در اپلیکیشن های ویندوز فون

آموزش ترکیب Speech در اپلیکیشن های ویندوز فون

شنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰