فیلم Web Design

  • کیت استارتر طراحی وب برای کسب و کارهای جدید

کیت استارتر طراحی وب برای کسب و کارهای جدید

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
  • مبانی User Experience برای طراحی وب

مبانی User Experience برای طراحی وب

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
  • طراحی حرفه ای و سریع وب سایت

طراحی حرفه ای و سریع وب سایت

جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۳۹
  • دوره Bombproof Web Design

دوره Bombproof Web Design

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۲۰
  • دوره آموزش طراحی وب پیشرفته – Pro Web Design Workflow

دوره آموزش طراحی وب پیشرفته – Pro Web Design Workflow

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۵۸