مایکروسافت

 • آموزش گزارش های گرافیکی در Microsoft Project

آموزش گزارش های گرافیکی در Microsoft Project

چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • مهاجرت از Windows XP به Windows 10

مهاجرت از Windows XP به Windows 10

جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • گواهینامه SQL Server 2012 آزمون 70-462

گواهینامه SQL Server 2012 آزمون 70-462

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۳۱
 • دوره Windows Server 2012 70-411 with R2 Updates

دوره Windows Server 2012 70-411 with R2 Updates

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۲۵
 • دوره Windows Server 2012 70-412 with R2 Updates

دوره Windows Server 2012 70-412 with R2 Updates

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۲۱
 • گواهینامه Microsoft SQL Server 2012 آزمون 70-463

گواهینامه Microsoft SQL Server 2012 آزمون 70-463

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۱۹
 • کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 6

کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 6

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۵۴
 • کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 4

کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 4

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۵۴
 • کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 3

کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 3

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۵۴
 • کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 2

کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 2

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۵۳
 • کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 1

کوئری نویسی در SQL Server 2012 جلسه 1

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۵۳
 • اصول طراحی مایکروسافت

اصول طراحی مایکروسافت

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۴۲