مبانی امنیت سایبری

  • آموزش امنیت سایبری: بدافزار

آموزش امنیت سایبری: بدافزار

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۳۰
  • آموزش امنیت سایبری در حین سفر

آموزش امنیت سایبری در حین سفر

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۳۰
  • آموزش امنیت سایبری برای خدمات ابری

آموزش امنیت سایبری برای خدمات ابری

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
  • آگاهی از امنیت سایبری: اهمیت حفاظت از هویت

آگاهی از امنیت سایبری: اهمیت حفاظت از هویت

پنج شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
  • آموزش تبدیل شدن به یک متخصص امنیت IT

آموزش تبدیل شدن به یک متخصص امنیت IT

چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰