مبانی امنیت IT

  • اصول امنیت در IT : آمادگی برای آزمون CompTIA

اصول امنیت در IT : آمادگی برای آزمون CompTIA

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
  • آموزش تبدیل شدن به یک متخصص امنیت IT

آموزش تبدیل شدن به یک متخصص امنیت IT

چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰