مبانی توسعه نرم افزار

  • مهارت های مورد نیاز برای توسعه بهتر نرم افزار ها

مهارت های مورد نیاز برای توسعه بهتر نرم افزار ها

جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
  • آشنایی با مبانی توسعه نرم افزار

آشنایی با مبانی توسعه نرم افزار

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۵۸