مبانی طراحی گرافیکی

  • آشنایی با گام های اولیه مشاغل طراحی گرافیک

آشنایی با گام های اولیه مشاغل طراحی گرافیک

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
  • طراحی گرافیک : دوبرابر کردن فروش با Canva

طراحی گرافیک : دوبرابر کردن فروش با Canva

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
  • نکته ها و ترفندهای طراحی گرافیک

نکته ها و ترفندهای طراحی گرافیک

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰