مبانی عکاسی

  • مبانی عکاسی :آشنایی با Lightroom و Photoshop

مبانی عکاسی :آشنایی با Lightroom و Photoshop

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
  • اصول عکاسی از محصولات و کالاها

اصول عکاسی از محصولات و کالاها

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
  • تسلط بر هنر ترکیب در عکاسی

تسلط بر هنر ترکیب در عکاسی

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰