مجسمه سازی

  • مجسمه سازی ساختار های ماژولار در ZBrush

مجسمه سازی ساختار های ماژولار در ZBrush

شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
  • تکنیک های طراحی شخصیت و مجسمه سازی در 3D Coat

تکنیک های طراحی شخصیت و مجسمه سازی در 3D Coat

جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰