محاسبات ابری

  • آشنایی با مفاهیم اصلی محاسبات ابری

آشنایی با مفاهیم اصلی محاسبات ابری

شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
  • الگوهای یکپارچه سازی ابری

الگوهای یکپارچه سازی ابری

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۷:۰۲