مدیریت ریسک

  • اصول امنیت در IT : آمادگی برای آزمون CompTIA

اصول امنیت در IT : آمادگی برای آزمون CompTIA

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
  • آموزش امنیت و مدیریت ریسک در CISSP

آموزش امنیت و مدیریت ریسک در CISSP

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰