مدیریت ویندوز

  • مدیریت دسترسی از راه دور در Windows 10

مدیریت دسترسی از راه دور در Windows 10

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
  • تبدیل شدن به یک مدیر سیستم ویندوز (Server 2012 R2)

تبدیل شدن به یک مدیر سیستم ویندوز (Server 2012 R2)

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰