معرفی access 2013

  • آموزش درک عمیق از ایجاد  فرم ها و گزارش ها در Access 2013

آموزش درک عمیق از ایجاد فرم ها و گزارش ها در Access 2013

دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
  • آموزش اکسس 2013 :آمادگی برای گواهینامه 424-77 مایکروسافت

آموزش اکسس 2013 :آمادگی برای گواهینامه 424-77 مایکروسافت

سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
  • آموزش کار با فرم و گزارش در Access 2013

آموزش کار با فرم و گزارش در Access 2013

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
  • آموزش ادغام Excel 2013 و Access 2013

آموزش ادغام Excel 2013 و Access 2013

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۶:۵۹
  • نکته های قوی در Access 2013

نکته های قوی در Access 2013

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۲۱:۴۸
  • آموزش کار با کوئری ها در Access 2013

آموزش کار با کوئری ها در Access 2013

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۲:۴۶