معرفی adobe indesign

  • ساخت انیمیشن با Adobe InDesign CC

ساخت انیمیشن با Adobe InDesign CC

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۳۴
  • رازهای Adobe InDesign

رازهای Adobe InDesign

جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۳۹
  • شروع کار با Adobe InDesign

شروع کار با Adobe InDesign

پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۲۶