معرفی alm

  • آموزش ALM با TFS 2012

آموزش ALM با TFS 2012

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۱۲
  • آموزش ALM با Team Foundation Server 2010

آموزش ALM با Team Foundation Server 2010

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۰۸
  • آموزش ALM برای برنامه نویسان با Visual Studio 2012

آموزش ALM برای برنامه نویسان با Visual Studio 2012

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۰۲