معرفی amazon web services

  • دوره Explore Amazon Web Services

دوره Explore Amazon Web Services

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۶
  • آشنایی با سرویس داده Amazon Web Services

آشنایی با سرویس داده Amazon Web Services

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۶:۳۸
  • نحوه استقرار Docker در Amazon Web Services

نحوه استقرار Docker در Amazon Web Services

یکشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۳۱
  • کار با پایگاه داده های Amazon Web Services

کار با پایگاه داده های Amazon Web Services

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۱۶
  • آشنایی با معماری Amazon Web Services

آشنایی با معماری Amazon Web Services

پنج شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۹
  • آموزش Amazon Web Services – کار با Virtual Private Cloud

آموزش Amazon Web Services – کار با Virtual Private Cloud

پنج شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۸
  • آموزش اصول Amazon Web Services برای مدیران سیستم

آموزش اصول Amazon Web Services برای مدیران سیستم

شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۰۱
  • اصول کار با داده های بزرگ در Amazon Web Services

اصول کار با داده های بزرگ در Amazon Web Services

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۲:۵۳
  • آموزش Amazon Web Services

آموزش Amazon Web Services

دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۵۹