معرفی arduino

  • آموزش Arduino  : ساخت سیستم نظارت بر محیط

آموزش Arduino : ساخت سیستم نظارت بر محیط

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۵۲
  • آموزش سیم کشی و نصب و برنامه نویسی Arduino به همراه LabVIEW

آموزش سیم کشی و نصب و برنامه نویسی Arduino به همراه LabVIEW

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۵۱
  • آموزش گام به گام Arduino

آموزش گام به گام Arduino

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۱۸
  • پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء با استفاده از Arduino

پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء با استفاده از Arduino

پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۴:۰۲
  • معرفی Arduino

معرفی Arduino

دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۲۱
  • آموزش کار با Arduino

آموزش کار با Arduino

جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۴:۲۰
  • آموزش آشنایی با Arduino – ایجاد پروژه های تعاملی

آموزش آشنایی با Arduino – ایجاد پروژه های تعاملی

سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۲:۲۶
  • آموزش مقدماتی Arduino – برد الکترونیکی رایگان

آموزش مقدماتی Arduino – برد الکترونیکی رایگان

یکشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۰۷