معرفی AWS

  • آموزش Amazon Web Services: استقرار و دسترسی

آموزش Amazon Web Services: استقرار و دسترسی

شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
  • مدیریت AWS : امنیت و هویت

مدیریت AWS : امنیت و هویت

پنج شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
  • آموزش ملزومات فنی AWS

آموزش ملزومات فنی AWS

سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰