معرفی business plan

  • مربیگری و مشاوره طرح کسب و کار

مربیگری و مشاوره طرح کسب و کار

چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
  • آموزش ساخت Business Plan

آموزش ساخت Business Plan

شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۸