معرفی #c

 • برنامه نویسی تابعی با سی شارپ

برنامه نویسی تابعی با سی شارپ

دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آشنایی با مبانی سی شارپ

آشنایی با مبانی سی شارپ

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • بهترین تمرین های Collections و Generics در سی شارپ

بهترین تمرین های Collections و Generics در سی شارپ

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • ارتباط MongoDB با سی شارپ

ارتباط MongoDB با سی شارپ

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش LINQ با سی شارپ

آموزش LINQ با سی شارپ

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • برنامه نویسی سی شارپ برای توسعه بازی در Unity

برنامه نویسی سی شارپ برای توسعه بازی در Unity

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • نکات و ترفندهای #C

نکات و ترفندهای #C

دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • برنامه نویسی غیرهمزمان #C با Tasks و PLINQ

برنامه نویسی غیرهمزمان #C با Tasks و PLINQ

یکشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آشنایی با Collection در #C و NET.

آشنایی با Collection در #C و NET.

شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • ساخت بازی 2048 با C#.NET و Unity

ساخت بازی 2048 با C#.NET و Unity

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • برنامه نویسی پیشرفته ++C

برنامه نویسی پیشرفته ++C

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • بهترین تمرین های زبان سی شارپ

بهترین تمرین های زبان سی شارپ

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • اصول و مبانی برنامه نویسی #C برای مبتدیان

اصول و مبانی برنامه نویسی #C برای مبتدیان

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • محاسبات با کارایی بالا در ++C

محاسبات با کارایی بالا در ++C

جمعه ۰۴ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۳۰
 • آموزش برنامه نویسی ++C از ابتدا

آموزش برنامه نویسی ++C از ابتدا

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۴۴
 • دوره Code Clinic: C 1-6

دوره Code Clinic: C 1-6

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۴۱
 • اشاره گرهای هوشمند در سی پلاس پلاس

اشاره گرهای هوشمند در سی پلاس پلاس

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۳۵
 • آموزش برنامه نویسی ++C

آموزش برنامه نویسی ++C

جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۱۰
 • الگوهای طراحی در سی شارپ

الگوهای طراحی در سی شارپ

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۴۱
 • بهبود تست پذیری نرم افزار از طریق طراحی

بهبود تست پذیری نرم افزار از طریق طراحی

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۲
 • اصول #Accelerated C

اصول #Accelerated C

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۱