معرفی cinema 4d

  • رسم گراف و نمودار متحرک در CINEMA 4D

رسم گراف و نمودار متحرک در CINEMA 4D

جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
  • آشنایی با ویژگی های جدید CINEMA 4D R17

آشنایی با ویژگی های جدید CINEMA 4D R17

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
  • استفاده از موتور Houdini برای CINEMA 4D و Maya

استفاده از موتور Houdini برای CINEMA 4D و Maya

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
  • آموزش پلاگین x-particles برای CINEMA 4D

آموزش پلاگین x-particles برای CINEMA 4D

شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
  • آموزش CINEMA 4D Rendering برای NUKE

آموزش CINEMA 4D Rendering برای NUKE

شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
  • تصویرسازی سه بعدی با Photoshop و CINEMA 4D

تصویرسازی سه بعدی با Photoshop و CINEMA 4D

پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۲۷
  • آموزش CINEMA 4D R16

آموزش CINEMA 4D R16

یکشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۴۷
  • آموزش حرفه ای ادغام Cinema 4D و Adobe After Effects

آموزش حرفه ای ادغام Cinema 4D و Adobe After Effects

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۰۸
  • آموزش جلوه های ویژه در Cinema 4D

آموزش جلوه های ویژه در Cinema 4D

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۰۳
  • آموزش MoGraph در CINEMA 4D

آموزش MoGraph در CINEMA 4D

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۲۱:۵۲