معرفی cisco

 • دوره Cisco CCIE RS v5 All-In-One: 5.0 Infrastructure Security

دوره Cisco CCIE RS v5 All-In-One: 5.0 Infrastructure Security

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • دوره (Cisco Virtual Internet Routing Lab (VIRL

دوره (Cisco Virtual Internet Routing Lab (VIRL

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۳۲
 • دوره Cisco CCNP TSHOOT 300-135 Hands-on Labs

دوره Cisco CCNP TSHOOT 300-135 Hands-on Labs

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۳۱
 • دوره Cisco CCNP Security 300-208 SISAS

دوره Cisco CCNP Security 300-208 SISAS

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۳۱
 • دوره Cisco CCNP Routing/Switching 300-115 SWITCH

دوره Cisco CCNP Routing/Switching 300-115 SWITCH

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۳۰
 • دوره Mastering BGP in Depth on Cisco Routers

دوره Mastering BGP in Depth on Cisco Routers

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۹
 • آزمایشگاه Cisco CCNA – استفاده از Wireshark و GNS3

آزمایشگاه Cisco CCNA – استفاده از Wireshark و GNS3

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۶
 • دوره Cisco IOS NAT for CCNP Security (300-206) SENSS

دوره Cisco IOS NAT for CCNP Security (300-206) SENSS

پنج شنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۷
 • آموزش کانفیگ Cisco CLI Router

آموزش کانفیگ Cisco CLI Router

چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۷
 • دوره Cisco CCIP BGP 642-661

دوره Cisco CCIP BGP 642-661

چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۶
 • دوره Cisco Certified Entry Networking Technician

دوره Cisco Certified Entry Networking Technician

چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۶
 • دوره Cisco CCNP ROUTE 300-101 Hands-on Labs Exam Prep

دوره Cisco CCNP ROUTE 300-101 Hands-on Labs Exam Prep

پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۴
 • دوره Cisco CCNP Routing/Switching 300-101 ROUTE

دوره Cisco CCNP Routing/Switching 300-101 ROUTE

پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۳
 • اصول شبکه های Cisco CCIE RS v5 All-In-One: 1.0

اصول شبکه های Cisco CCIE RS v5 All-In-One: 1.0

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۸:۴۳
 • دوره Cisco 100-101 (ICND1) Exam

دوره Cisco 100-101 (ICND1) Exam

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۵۵
 • آموزش راه اندازی Cisco Nexus 1000v

آموزش راه اندازی Cisco Nexus 1000v

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۲۱:۲۷
 • دوره Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

دوره Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۰۸
 • دوره Cisco CCNA Advanced Ethernet and File Management

دوره Cisco CCNA Advanced Ethernet and File Management

یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۰۹
 • دوره آموزش Cisco CCNP Security 300-209 SIMOS

دوره آموزش Cisco CCNP Security 300-209 SIMOS

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۰۰
 • دوره آموزش Cisco CCNP Security

دوره آموزش Cisco CCNP Security

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۵۶
 • دوره آموزش Cisco CCNA Wireless: Design and Troubleshooting

دوره آموزش Cisco CCNA Wireless: Design and Troubleshooting

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۵۴