معرفی ویژگی های جدید Citrix XenDesktop 7.5

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۱:۵۲